Tsiahy nandritran'ny Lasy lehibe "HINTSY 2014"

Tamin'ny lamesa fanokafana ny " Jamboree HINTSY de Madagascar 2014 "no nambara tamin'ny fomba offisialy sy nanao ny tokim-panompoany ireo ekipa izay andrafitra ny Ekipa Nationaly ato amin'ny Antilin'i Madagasikara. Vonona tokoa ary samy manana fikasana ny anarina ny fikambanana ny rehetra.

Tongasoa!
Image 01 Hery lehibe ho an'ny Fikambanana Antilin'i Madagasikara izao fotoana izao. 90 taona tokoa izay no lasa; maro ny ezaka natao sy ny vokatra azo, maro koa anefa ireo izay mbola tena ilaina fihezahana. Amin'ny maha fikambanana miorina ara-dalàna ny Antily fehezin'ny hintsivolana 60.133 tamin’ny 3 Octobra 1960, izay nahitsin’ny hitsivolana laharana 75.017 tamin’ny 19 Aogositra 1975, dia Fikambanana mikendry ny handray anjara amin’ny fanabeazana ny ankizy sy zatovo lahy Malagasy faran’izay be indrindra, amin’ny alalan’ny fampiasana ny foto-kevitra sy ny fomba fanabeazana ara-skotisma, mifanaraka amin’ny finoana katôlika sy ny fampianaran’ny Eglizy Katôlika Apostôlika Romanina...

koa manasa anao ary Hitsidika ireo pejy misy .

Organisation Mondiale du Mouvement Scout
image 8

Chaque jour, les Scouts apportent une contribution à leur communauté par des projets de service.

Detail
Fanilon'i Madagasikara
image 15

Ramatoakely RAHARIMANANA Falinirina indray no Filoha Iombonana hitantana ny Fanilon’i Madagasikara.

Detail
Scouts Guides De France (SGDF)
image 16

l’objectif reste le même : aider les enfants et jeunes adultes engagés dans le mouvement à devenir des citoyens attentifs et respectueux des autres.

Detail
UNESCO
image 17

UNESCO | Construire la paix dans l'esprit des hommes.

Detail
UNFPA MADAGASCAR
image 18

Fifaninana Nasionaly Lehibe izay entina hampiroboroboana ny famoronana tetik'asa ho fampandraisana andraikitra ny Tanora, eny amin'ny ireo Faritra 22 eto MADAGASIKARA.

Detail
NY BAIBOLY KATOLIKA
image 19

Ny Baiboly dika-teny katolika amin'ny teny malagasy - Bible catholique en malgache.


Detail