Lovitao

{% trans "Ilay tantaran’i Mowgli (Legend of the Jungle), ilay zaza menavava hita sy notaizan’ny amboadia no natao tontolo an'heritreritra ka nakana ny anarana hoe « Lovitao », iantsoana ireo zazalahy 8 ka hatramin’ny 11 taona ato amin'ny fikambanana" %}

Mpianjoria

Zazalahy 12 taona hatramin'ny 14 taona no mpikambana ao amin'ny sampana mpianjoria

Mpamakilay

Ireo zatovo ao anatin’ny fahamotiana 15 taona ka hatramin’ny 17 taona no beazina ao amin'ny sampana.

Mpiandalana

Ny Fokonolona no sehatra hifanabeazan’ireo tanora ireo. Ny mampiavaka ny fokonolona dia ilay fiaraha-monina « anjakan’ny teny ierana ».Petite histoire de l ' ANTILY


Instauré à Madagascar en 1923, le scoutisme catholique a été fondé en premier, le 23 mars, sous le nom de Scouts de France de Madagascar avec le premier groupe 1er Tananarive, troupe Jean de Laborde, dont l’aumônier sera longtemps le R.P. du Mas de Paysac. L’annuaire SDF 1930 mentionne l’existence d’une province de Madagascar avec une troupe à Tamatave et deux à Tananarive.

En 1926, le RP Derville lance aussi une troupe Scouts de France à Fianarantsoa dans le vivier d'un petit séminaire florissant.

En 1948, la 1re Ambatondrazaka n’est composée que de Malgaches, et des nominations officielles de chefs ont lieu à la 2e Andohalo et à la 6e Faravohitra à Antananarivo.

En 1957, le scoutisme catholique malgache continuera et devient Antilin'i Madagaskara. Antily est un terme malgache qui signifie « celui qui est en vigie, en sentinelle, éclaireur »

Faha 20 taonan'ny sampana MPAMAKILAY

  • Vonona mandrakizay
  • Joany batista no arahinay
  • Mpialoha làlana

Actualités

  Mandrafitra

Araka ny voalaza ao amin'ny sata mifehy ny fikambanana, andininy voalohany dia ireto telo ireto no mandrafitra feno ny fikambanana Antilin'I Madagasikara, telo tsy azo sarahina ary mitovy ny lanjany :

VPKT

Mpikambana ao amin'ny Vovonam-Pirenena Katôlikan'ny Tanora (VPKT) ary ao anatin'ny Voamieran'ny Eveka ho an'ny asam-pamonjena sahanin'ny lahika. 1975 : Fankatoavan'ny Eveka ny Antilin'I Madagasikara tamin'ny fivoriambe izay nataony.

Tohiny

OMMS

Mpikambana feno mandrafitra ny federasiona Malagasy (OSN) ny Antilin'i Madagasikara (ASN).

  • OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout) tamin'ny 16 Desambra 1960,
  • CICS ( Conference Internationale Catholique du Scoutisme),
  • FSM (Firaisan'ny Skotisma Malagasy) hatramin'ny 16 Desambra 1960.

Tohiny

Fikambanana 60-133

29 Novambra 1957: Nahaleo tena ny Skoto Katôlika teto Madagasikara ka nitondra ny anarana hoe : "ANTILIN'I MADAGASIKARA" (AIM) izay voafehin'ny lalàna hitsivolana faha-60-133 tamin'ny 03 Oktobra 1960 izay nasiam-panovana tamin'ny lalàna hitsivolana faha-75-017 tamin'ny 19 Aogositra 1975.

Tohiny